8.png


http://www.youtube.com/watch?v=IB8E1BqwEpk05/07/2555

คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ท่ารำ ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรงกลด


เนื้อเพลง

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่

จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ

ที่เทิดทูนคือชาติ เอกราชอธิปไตย

ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย


ความหมายของเพลง

ในเวลาค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่ ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รัก

ประจำอยู่เช่นกัน สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราชมีอิสระแก่ตนไม่ขึ้น

กับใคร และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดที่รัก


อธิบายท่ารำ

ท่าเชื่อม มือทั้งสองจีบคว่ำด้านหน้า เอียงซ้าย

จีบมือหงายทั้งสองข้าง เหยียดแขนตึงไปข้างหน้าเสมอไหล่เป็นท่า "ช้างประสานงา"

ท่าเชื่อม ปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงาย ปลายนิ้วตกลงอย่างรวดเร็ว

พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็นตั้งวงหน้าให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับคิ้ว หย่อนข้อศอกพองามเป็นท่า "จันทร์ทรงกลด"

การก้าวเท้า เช่นเดียวกับเพลงคืนเดือนหงาย โดยก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าซ้าย

แล้วใช้เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา ใช้เท้าซ้ายวางหลัง ทำเช่นนี้จนจบเพลง

Picture7.jpg
ท่าช้างประสานงา
Picture6.jpg
ท่าจันทร์ทรงกลด