9.png

http://www.youtube.com/watch?v=2os5HtptbvY
05/07/2555


คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ท่ารำ (หญิง)ชะนีร่ายไม้ (ชาย)จ่อเพลิงกาฬ


เนื้อเพลง

โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี

น้องขอร่วมชีวี กอบกรณีย์กิจชาติ

แม้สุดยากลำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตาม

น้องจักสู้พยายาม ทำเต็มความสามารถ


ความหมายของเพลง

ขอผูกมิตรไมตรีกับชายผู้กล้าหาญ และจะขอมีส่วนในการทำประโยชน์ทำหน้าที่

ของชาวไทย แม้จะลำบากยากแค้น ก็จะขอช่วยเหลือจนเต็มความสามารถ


อธิบายท่ารำ

โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี(หญิง) มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายแบหงายระดับไหล่ แล้วพลิกข้อมือเป็นมือตั้ง เปลี่ยนเป็นมือหงายสลับกันไป ตามจังหวะของเพลง ลักษณะเหมือนรำส่าย เป็นท่า "ชะนีร่ายไม้"(ชาย) มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบหงายระดับต่ำกว่าวงกลางเล็กน้อย และงอแขนเล็กน้อย เป็นท่า "จ่อเพลิงกาฬ" น้องขอร่วมชีวี กอบกรณีย์กิจชาติ (หญิง) มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาแบหงายระดับไหล่ แล้วพลิกข้อมือเป็นมือตั้ง เปลี่ยนเป็นมือหงายสลับกันไป (ชาย) มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบหงาย ระดับต่ำกว่าวงกลาง


ทำท่าเช่นนี้สลับกันจนจบเพลง ส่วนการก้าวเท้า จะก้าวเท้าไปเรื่อยๆตามจังหวะของเพลงและเดินเบี่ยงตัวออกนอกวงรำ

Picture8.jpg
(หญิง) ท่าชะนีร่ายไม้ (ชาย) ท่าจ่อเพลิงกาฬ