ข้อ 1 รำวงมาตรฐาน

ข้อ 2 เนื้อร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)

ทำนอง อ. มนตรี ตราโมท
ท่ารำ สอดสร้อยมาลา – เดินย่ำเท้า

ข้อ 3 *งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ*)
เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์ให้วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย

ข้อ 4 ความหมายเพลง


งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า
ท้องฟ้าจะงดงามเมื่อพระจันทร์ส่องแสง

งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
ผู้หญิงก็งดงามหากได้รำอยู่ในวงรำ

เราเล่นเพื่อสนุก
พวกเราละเล่นรำวงอย่างสนุกสนานไม่มีทุกข์

เปลื้องทุกข์วายระกำ
ละทิ้งความทุกข์ความไม่สบายใจออกไป

ขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอย
การรำวงนี้ก็เพื่อให้เกิดความสามัคคี

ข้อ 5 --หน้าแรก-- **รำวงมาตรฐาน เพลง งามแสงเดือน,ชาวไทย,รำมาซิมารำ** ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการฟ้อนรำ รำวงมาตรฐาน

รำวงมาตรฐาน "งามแสงเดือน"
เป็นเพลงลำดับแรกของรำวงมาตรฐาน


อธิบายท่ารำ

ข้อ 6

เพลง ชาวไทย

เนื้อร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)

ทำนอง อ. มนตรี ตราโมท

ท่ารำ ชักแป้งผัดหน้า – เดินย้ำเท้า

ข้อ 7 ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่ การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้ เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์ เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย

ข้อ 8

ความหมายเพลง
หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ
อย่าได้ ละเลยไปเสีย ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน
ปราศจาก ทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่า ประเทศไทยเรามีเอกราช
ประชาชนมีเสรีในการ จะคิดจะทำสิ่งใด ๆ
ทั้งนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้รุ่งเรืองต่อไป
เพื่อความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปของไทยเราตลอด
ข้อ 9

เพลง รำมาซิมารำ
คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์)
ทำนอง อาจารย์มนตรี ตราโมท
ท่ารำ รำส่าย
รำซิมารำ เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานอย่างจริงจัง ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งามให้เรียบจึ่งจะคมขำ
มาซิเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ มาเล่นระบำของไทยเราเอย

ข้อ 10