_158AC~1.PNG

http://www.youtube.com/watch?v=uIfqv_WxbL4
05/07/2555

คำร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์)

ทำนอง อาจารย์มนตรี ตราโมท

ท่ารำ สอดสร้อยมาลาแปลง


เนื้อเพลง

ยามกลางคืนเดือนหงาย เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา

เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา

เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย


ความหมายของเพลง

ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมากระทบผิวกายรู้สึกเย็นสบายใจ แต่ถึงแม้จะสบายกายแล้ว ก็ยังไม่เท่ากับการได้สบายใจจากการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่น อีกทั้งการที่ร่มเย็นไปทั่วหัวระแหง ยิ่งกว่าน้ำฝนที่ตกโปรยปรายลงมาทั่วพื้นแผ่นดิน ก็คือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ร่มเย็นทั่วไป


อธิบายท่ารำ

แปลงมาจากท่าสอดสร้อยมาลาในเพลงงามแสงเดือนท่าเตรียมโดยยืนเท้าชิดกันมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบหงายที่ชายพกศรีษะเอียงขวาพอเริ่มเพลงมือขวาที่จีบหงายที่ชายพกโบกขึ้นไปตั้งวงบนโดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือมือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย มือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย มือซ้ายยกขึ้นไปตั้งวงบน มือขวาลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพกเอียงขวาทำเช่นนี้สลับกันจนจบเพลงการเก้าเท้าเริ่มก้าวเท้าขวาตรงคำว่า "คืน" ก้าวซ้ายตรงคำว่า"เดือน"เท้าขวาวางหลังด้วยจมูกเท้าตรงคำว่า"หงาย" เท้าขวาเหยียบหนักลงไปตรงคำว่า"เย็น"แล้วก้าวซ้ายตรงคำว่า "พระพาย" ก้าวขวาตรงคำว่า"พริ้ว"แล้วเท้าซ้ายวางหลังตรงคำว่า"มา"เอียงศรีษะข้างมือจีบ และเท้าที่วางหลังก็ข้างเดียวกับมือจีบเสมอ

.jpg
ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง