7.png


http://www.youtube.com/watch?v=mvl028SR580
05/07/2555

คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ท่ารำ ท่ายูงฟ้อนหาง - พรหมสี่หน้า


เนื้อเพลง

เดือนพราว ดาวแวววาวระยับ

แสงดาวประดับ ส่องให้เดือนงามเด่น

ดวงหน้า โสภาเพียงเดือนเพ็ญ

คุณความดีที่เห็น เสริมให้เด่นเลิศงาม

ขวัญใจ หญิงไทยส่งศรีชาติ

รูปงามวิลาส ใจกล้ากาจเรืองนาม

เกียรติยศ ก้องปรากฎทั่วคาม

หญิงไทยใจงาม ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว


ความหมายเพลง

ดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมาก และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้า

ของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้ว ถ้ามีคุณความดีด้วย ก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติ รูปร่างก็งดงามจิตใจก็กล้าหาญ ดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไป


อธิบายท่ารำ

ท่าพรหมสี่หน้า จีบคว่ำสองมิอข้างตัวระดับเอว หมุนจีบขึ้น แล้วปล่อยจีบเป็นแบมือ หงายทั้งสองมือสูง ระดับศีรษะ หันปลายนิ้วออกข้างศีรษะ ท่ายูงฟ้อนหาง แทงปลายมือที่ตั้งข้างศีรษะลง ส่งมือไปข้างหลัง แขนตึง ฝ่ามือคว่ำ ปลายนิ้วเชิดขึ้น ท่ารำประกอบเพลงหญิงไทยใจงาม ใช้ท่าพรหมสี่หน้าและท่ายูงฟ้อนหางโดยเริ่มโดยท่าพรหมสี่หน้า ต่อด้วยท่ายูงฟ้อน ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ การก้าวเท้าจะมี 4 จังหวะ ให้ก้าวเท้าตามจังหวะที่ 1-4 ต่อเนื่องกันไป ให้เข้ากับจังหวะเพลงโดยเริ่มต้นเท้าขวา คือ

จังหวะที่ 1 วางเท้าหลัง (เท้าซ้าย) เต็มเท้า ยกเท้าหน้า (เท้าขวา) ขึ้น แล้ววางเท้าลง

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้าย

จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวา

จังหวะที่ 4 กระทุ้งเท้าซ้าย


Picture4.jpg
ท่าพรหมสี่หน้า

Picture5.jpg
ท่ายูงฟ้อนหาง